Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторна апаратура и средства за измерване“ за химически лаборатории в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 04.09.2019г. (вкл.)

Покана за участие в пазарни консултации.

Технически изисквания за „Доставка на апаратура за автоматично титруване- Обособена позиция №1;

Техническа спецификация за „Доставка на апаратура за определяне на пламна температура за горива и масла“ - Обособена позиция №2;

Техническа спецификация за „Доставка на сушилня и апаратура за измерване на маса(средства за измерване“ - Обособена позиция №3;

Резултати от проведени пазарни консултации

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??