„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за електрически ТПС серии 32, 44, 45, 61 и 46200 собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 28.02.2020г. (вкл.).

     Покана за участие в пазарни консултации                                 

  1. Технически изисквания за обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за ТПС серии 32,44,45,61 и 46200 за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” - Приложение №1;
  2. Техническа спецификация за доставка на изолатори за ТПС серии 32,44,45,61 и 46200 за тригодишен период - Приложение №2.

Резултати от проведени пазарни консултации

Debug: ??x??