„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 60 комплекта никел-кадмиеви акумулаторни батерии с напрежение 24V и капацитет 275±10Ah за пътнически вагони, за едногодишен период, за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози”ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 20.03.2020г. (вкл.).

 

Покана за участие в пазарни консултации

                                                                 

  1. Техническа спецификация  за доставка на акумулаторни батерии 24V 275 Аh ± 10 Аh за пътнически вагони - Приложение №1;
  2. Обща спецификация на заявените за доставка на никел-кадмиеви акумулаторни батерии - Приложение №2.

Резултати от проведени пазарни консултации

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??