„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на нови дървени траверси за железен път и стрелки за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за едногодишен срок“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 13.04.2020г. (вкл.)

    Покана за участие в пазарни консултации                                                          

  Технически изисквания  за доставка на нови дървени траверси за железен път и стрелки - Приложение №1

  Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??