„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа за превозната и маневрена дейност“ на Дирекция „Оперативна дейност” при „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 27.03.2020г. (вкл.).

Покана за участие в пазарни консултации

                                                                 

 Техническа спецификация за отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа - Приложение №1

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??