№ 01605-2020-0015 "Доставка на гориво за дизелови двигатели за тригодишен период", процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП открита с Решение № 16/ 19.02.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 19.02.2020 г.

19.02.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 16/19.02.2020г.

Документация за участие

Debug: ??x??