Доставка на резервни части за възстановяване на преобразувател за отопление на влаковете(ПОВ) на локомотив 07123.3 и резервни части за подръжка и ремонт на преобразуватели за отопление на влаковете, по спецификация, за локомотиви серия 07100 от парка на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД", открита процедура по ЗОП, открита с решение №12/02.03.2016 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2016-0010 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 02.03.2016 г.

 

 

„Решение № 12/02.03.2016 г. за откриване на процедурата ”           

„Обявление за обществена поръчка”

„Спецификация на резервни части за възстановяване на преобразувател за отопление на влаковете (ПОВ) на локомотив 07123.3 и резервни части за поддръжка и ремонт на преобразуватели за отопление на влаковете за локомотиви серия 07 100 от парка на „БДЖ – ПП” ЕООД”

„Технически условия за Променливо токово отопление на влака на дизел електрически локомотиви БДЖ серия 07, разработени от Кончар институт за електротехника”

„Документация за участие”

 

07.04.2016 г.

„Решение № 2/07.04.2016 г. за промяна” 

 

13.05.2016 г.

„Решение № 10/13.05.2016 г. за прекратяване на процедурата”  

 

 

Debug: ??x??