„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : „Доставка на тоалетна хартия за нуждите на поделенията на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД. Срок за предоставяне на оферти до 12.08.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Приложение №1 – Техническа спецификация за доставка на тоалетна хартия за нуждите на поделенията на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД;  

 

  1. Проект на договор.  

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти.

Debug: ??x??