„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.2 от ЗОП” с предмет: „Профилактика и техническо обслужване на климатична техника“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД . Срок за предоставяне на оферти до 30.07.2019г. (вкл.)

 

 

 

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

Техническите изисквания за избор на услуга на обществена поръчка с предмет: „Профилактика и техническо обслужване  на климатична техника“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД   – Приложение №1;

 

 Ценово предложение образец – Приложение №2.

Debug: ??x??