Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Смяна на стрелка и ремонт на железен път във Вагонно депо "Надежда" “. Срок за предоставяне на оферти до 09.08.2019г.

 

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 

Приложение №1 – Спецификация за смяна на стелка №374 и ремонт на 2 парчета железопътен път след стрелка №374 с дължина 11,10 м. и 8,90 м.

   

Приложение №2 – Проект на договор

Debug: ??x??