Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на 12 броя диелектрични заземителни щанги с преносими медни заземители (заземителни въжета) за окомплектоване инвентара на електрически локомотиви в ППП Пловдив. Срок за предоставяне на оферти до 23.08.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;  
  2. Технически изисквания към защитни предпазни средства: Преносим заземител с диелектрична заземителна щанга за обезопасяване на контактна мрежа до 35Kv -  Приложение №1;
  3. Образец на техническо и ценово предложение -  Приложение №2.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??