„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка и монтаж на нови светодиодни (LED) осветители за площадково и районно осветление в локомотивни и вагонни депа собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 02.09.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;
  2. Технически изисквания към обществена поръчка с предмет : „Доставка и монтаж на нови светодиодни (LED) осветители за площадково и районно осветление в локомотивни и вагонни депа собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” -Приложение № 1
  3. Проект на договор  -Приложение № 2;
  4. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №3 .

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти

Debug: ??x??