„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП” с предмет: “Ремонт на сграда Превозна служба Стара Загора” към ППП Пловдив гр. Стара Загора, ул."Георги Папазчев " № 24, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 28.08.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Техническо задание и спецификации -Приложение № 1

 

  1. Проект на договор  -Приложение № 2;

 

  1. Ценово предложение образец – Приложение №3 .

 

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??