„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Отпечатване на 4000 броя „Сборник с нормативни актове в железопътния транспорт“ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 25.09.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Техническите изисквания за отпечатване на „Сборник с нормативни актове в железопътния транспорт“  за нуждите  на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”  -Приложение № 1; 

 

  1. Техническо и ценово предложение образец  -Приложение № 2;

 

4. Проект на договор  – Приложение №3 .   

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти.

Съобщение за възложена поръчка 

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??