Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Гражданска отговорност” към трети лица на релсови превозни средства за нуждите на „БДЖ –Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период”.Срок за предоставяне на оферти до 06.11.2019г.

1.      Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане;

2.      Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка ‘‘Гражданска отговорност към трети лица на релсови превозни средства‘‘на ‘‘БДЖ – Пътнически превози‘‘ ЕООД  – Приложение №1;

3.      Техническо и ценово предложение образец - Приложение №2.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??