„Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Проектиране, изработка и сертифициране на въздушни резервоари за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД”.Срок за предоставяне на оферти до 03.02.2020г. (вкл.)

  1. Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Техническо задание за “Проектиране, изработка и сертифициране на въздушни резервоари за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД” – Приложение №1;

 

  1. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №2;

 

  1. Проект на договор– Приложение №3.
Debug: ??x??