Абонаментни карти

Предварителна продажба - извършва се от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Неограничен брой пътувания с бързите и пътнически влакове в рамките на валидностния им срок.

Картите са безименни и се издават за вътрешноградска зона; участък от железопътна линия или за цялата железопътна мрежа по редовни и намалени цени. При издаването им не се изискват лични данни (ЕГН).

Абонаментни карти за пътуване по редовни цени

Валидностен срок петдневен; един или три месеца.

Абонаментната карта за период от 5 дни се издава за избран маршрут до 100 км;

Абонаментни карти за пътуване по цени с намаление - 10%

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД дават възможност на работодателите да осигурят на своите служители възможност за пътуване с 10% намаление от редовните цени. За да могат да се възползват от намалението, собствениците на фирми трябва да подадат заявка за издаване на минимум двадесет абонаментни карти за пътуване с влак.

В заявката е необходимо да се посочи маршрутът на пътуване и срокът на валидност на картите. Заявките се подават във всички железопътни бюра и гари, в които се издават абонаментни карти.

Формулярът за заявка може да бъде изтеглен от тук.

Абонаментни карти за пътуване по цени с намаление - 50% и 25%

Абонаментните карти по намалени цени се издават срещу представяне на железопътна карта. Изключение от това правило се прави само за възрастни граждани, които не са закупили железопътна карта Възрастен" такива граждани могат да представят копие от разпореждането за получаване на пенсия издадено от РУ "Социално осигуряване" или НОИ, лична карта, както и актуална снимка.

Валидностен срок един или три месеца.

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??