Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често задаваните въпроси от пътници. Полезна информация за съхранение на багаж, пътуването и правилата в гарите и влаковете на БДЖ.

Разписанието на влаковете е лесно достъпно в началната страница на официалния сайт на БДЖ, откъдето при задаване на критерии от/до потребителите могат да проверят варианти за пътуване с влак по зададения от тях маршрут.

Директен достъп до разписанието на влаковете.

Чрез електронния пътеводител можете да получите информация за времето на пътуване по посочения маршрут, информация за заминаване и пристигане от и в гарите и спирките по маршрута на влака, информация за прекачване на друг влак, в случай, че има такова, информация за превоз с автобуси при преминаване в участъци, където се извършват планирани ремонти, както и информация за цени на билети за конкретния влак.

Информация за разписанието на влаковете можете да получите и на място от служителите на билетните каси и гишетата „Информация“, на националния информационен телефон 02/931 11 11, както и на посочените телефони.

За пътуване с международни влакове, клиентите на БДЖ могат да получат информация от бюрата за международно билетоиздаване и туризъм.

Информация за разписанието на международните влакове можете да намерите в раздел „Международни линии“.

Билети могат да бъдат закупени от всички обслужвани жп гари и бюра за продажба на билети в страната, както и онлайн.

Продажбата на билети на място от каса се прекратява 5 минути преди заминаване на влака.

Онлайн продажбата на билети се извършва не по-късно от 3 часа преди заминаване на влака.

От необслужвани спирки, където няма билетни каси, продажбата на билети се осъществява от превозния персонал във влака.

Цената на билета във влака от обслужвана гара е по-висока отколкото от цената на превозния документ от билетна каса, съгласно Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение.

Децата до 7-годишна възраст пътуват безплатно.

В случай, че детето ползва отделно седящо място, се заплаща стойността на запазеното място от 0.50 лв.

При пътуване в спална кабина и ползване на отделно легло от детето, се заплаща 50 % от стойността на редовен билет за пътуване и стойността на спалното място.

Възрастта на децата се удостоверява с представяне на акт за раждане.

Пътуването в спален вагон се осъществява срещу документ за пътуване – първа или втора класа, и закупуване на спално място в зависимост от класа на притежавания документ, както следва:

  • С документ за пътуване втора класа – цената на спалното място е 10.15 лв. и в спалната кабина пътуват трима души.
  • С документ за пътуване първа класа – цената на спалното място е 12.20 лв. и в спалната кабина пътуват двама души.
  • За услуга „Бизнес класа“ в спалната кабина пътува самостоятелно един човек, срещу редовно закупен билет за първа класа и цена на спалното място от 18.30 лв.

Услугата за пътуване със спален вагон се предлага в нощните влакове София-Варна/Добрич-София, София-Бургас-София и Пловдив-Варна-Пловдив.

За пътуване с намаление се предлагат различни търговски оферти, които са описани във раздел „Видове документи за пътуване“.

БДЖ предлага и други намаления при закупуване на железопътни и абонаментни карти

Превозът на велосипеди и несгъваеми тротинетки двуколки се осъществява:

  • във влаковете, в съставите на които има вагони с отделение за превоз на велосипеди или фургони;
  • във всички бързи и пътнически влакове на платформата (т.е. предверието пред санитарния възел на влака) на последния вагон, в електромотрисните влакове – в багажното отделение (където има такова). При повече пътници с велосипеди или тротинетки, велосипедите се разпределят по платформите на другите вагони;
  • във всички бързи и пътнически влакове, обслужвани с дизелови и електрически мотриси „Дезиро” – в свободната им широка част до санитарния възел.

При превоза на велосипеди и несгъваеми тротинетки двуколки, клиентите сами поемат отговорността за опазването им.

Цената за превоз на велосипед или несгъваема тротинетка двуколка е 2.00 лв., независимо от километричното разстояние. Превозът на велосипеди и несгъваеми тротинетки двуколки се декларира и заплаща на билетните каси в съответната гара.

При констатиране на нетаксуван велосипед или несгъваема тротинетка двуколка се заплаща във влака сумата от 20.30 лв., независимо от километричното разстояние.

При пътуване на групи с велосипеди и несгъваеми тротинетки двуколки превозът се осъществява чрез специализиран вагон при направена предварителна заявка най-късно 7 дни преди датата на пътуване.

Заявка за превоз на велосипеди и несгъваеми тротинетки двуколки се извършва на e-mail: bdz_passengers@bdz.bg.

!!! Забележка: При извършване на планирани ремонтни дейности на железопътната инфраструктура, налагащи превоз с автобус на пътници в определени участъци или по целия маршрут на влака, не се допуска превозът на велосипеди и несгъваеми тротинетки двуколки.

Пътуване на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност се осъществява при предварително извършена заявка за пътуване при описаните условия.

В гара Варна, както и през летния сезон в гара Бургас, се приемат за съхранение вещи и предмети, които се допускат за превоз като ръчен багаж.

Цената за съхранение на ръчен багаж е 2.00 лв. за брой и започнато денонощие.

Ръчен багаж със стойност над 50 лв. /най-много до 200 лв./ се приема за съхранение с обявена стойност по преценка на клиента.

Багажите се съхраняват до 5 денонощия, по изключение до 30 денонощия, като след изтичане на този срок се считат за изоставени и се ликвидират.

Повече информация за съхраняване на багаж можете да получите в гарите и жп бюрата в страната.

Всеки пътник има право да превози при себе си безплатно до 30 кг ръчен багаж, който не пречи на останалите пътници, не замърсява вагоните и се побира безпрепятствено върху багажника над мястото, което заема.

Забранява се превоза като ръчен багаж на избухливи, запалителни, самозапалителни, отровни, разяждащи, зловонни, радиоактивни и други подобни предмети и вещества.

За превоз на ръчен багаж над допустимите норми, пътниците заплащат в двоен размер обезщетението за нарушаване условията на превоза – 20.35 лв. При отказ да се заплати цената във влака, се съставя констативен протокол.

При сигнализиране от пътник за забравен багаж в гарите или във влака, гаровият (влаковият) персонал издирва багажа.

Намереният багаж се предава срещу заплащане на цената, съответстваща на 1/2 билет за километричното разстояние.

За издирване на багажа, пътникът заплаща 2.00 лв.

За забравен багаж можете да сигнализирате на националния информационен телефон 02/931 11 11.

Като ръчен багаж могат да се превозват до 3 броя зайчета, едно малко коте или куче, поставени в непромокаеми съдове, държани на скут или поставени на пода, само във второкласните вагони и при условие, че със своята миризма или шум не пречат на останалите пътници и никой от тях не се противопоставя.

При условие, че останалите пътници не са съгласни в купето да се превозват живи животни, собствениците им, заедно с животните пътуват на платформата на вагона.

Големите домашни, ловджийски и служебни кучета се превозват само на платформата на последния вагон. Кучетата трябва да са с поставен намордник и да имат ветеринарно свидетелство. За превоза им се заплаща ½ билет, втора класа за съответната категория влак.

Не се допуска превозът на животни в спални, кушет вагони и вагон-бистра.

!!! Забележка: При извършване на планирани ремонтни дейности на железопътната инфраструктура, налагащи превоз с автобус на пътници в определени участъци или по целия маршрут на влака, не се допуска превозът на големи кучета, както и превозът на домашни любимци като ръчен багаж.

Във всички категории влакове, в първи и втори клас, както и в спалните и кушет вагони се допуска безплатно пътуване на кучета водачи и кучета асистенти на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, обучени в специализирани училища, което се доказва със сертификат за преминато обучение /лична карта/, отличителна служебна екипировка и знаци.

Тютюнопушенето във всички категории пътнически влакове е забранено.

Санкцията при нарушаване на забраната за тютюнопушене във влаковете е в размер на 20.35 лв.

Суми за изцяло или частично неизползвани билети и абонаментни карти клиентите могат да възстановят по посочения рекламационен ред.

При пътуване с влак е важно да знаем някои основни правила, като например, че безпричинното активиране на аварийната спирачка се санкционира в размер на 101.80 лв.

Още полезни съвети при пътуване можете да намерите в рубриката „Препоръки за безопасно поведение“.

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка и съгласно изпълнението на заповед на министъра на здравеопазването, носенето на предпазни маски за лице, покриващи носа и устата, е задължително при пътуването с влак.

Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 влаковете се почистват и обработват с дезинфекционни препарати.


Повече полезна информация по отношение на пътуване с влак в условията на настоящата епидемиологична обстановка, можете да намерите в рубриката „Какво трябва да знаем при пътуване с влак за мерките срещу COVID-19“.