Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често задаваните въпроси от пътници. Полезна информация за съхранение на багаж, пътуването и правилата в гарите и влаковете на БДЖ.

В гарите София, Варна и Бургас се приемат за съхранение вещи и предмети, които се допускат за превоз като ръчен багаж.

За съхранение на ръчен багаж се заплаща: за брой и започнато денонощие -2,00лв.

Ръчен багаж със стойност над 50 лв./най -много до 200 лв./ се приема за съхранение с обявена стойност по преценка на клиента.

Багажите се съхраняват до 5 денонощия, по изключение до 30 денонощия, като след изичане на този срок се считат за изоставени и се ликвидират.

Повече информация можете да получите в гарите и жп бюрата в страната.

Като ръчен багаж могат да се превозват до 3 броя зайчета, едно малко котенце или кученце, поставени в непромокаеми съдове, държани на скут или поставени на пода, само във второкласните вагони и при условие, че със своята миризма или шум не пречат на останалите пътници и никой от тях не се противопоставя.

При условие, че останалите пътници не са съгласни в купето да се превозват живи животни, собствениците им, заедно с животните пътуват на платформата на вагона.

Големите домашни, ловджийски и служебни кучета се превозват само на платформата на последния вагон. Кучетата трябва да са с поставен намордник и да имат ветеринарно свидетелство. За превоза им се заплаща ½ билет, втора класа за съответната категория влак.

Не се допуска превоза на животни в спални, кушет и ресторант вагони.

Във второкласните седящи вагони на всички категории влакове и в спалните и кушет вагони се допуска превозът на кучета-водачи и кучета-асистенти на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, обучени в специализирани училища, което се доказва със сертификат за преминато обучение /лична карта/, отличителна служебна екипировка и знаци.

Всеки пътник има право да превози при себе си безплатно до 30 кг ръчен багаж, който не пречи на останалите пътници, не замърсява вагоните и се побира безпрепятствено върху багажника над мястото което заема пътника.

Забранява се превоза като ръчен багаж на избухливи, запалителни, самозапалителни, отровни, разяждащи, зловонни, радиоактивни и други подобни предмети и вещества.

За превоз на ръчен багаж над допустимите норми, пътниците заплащат в двоен размер обезщетението за нарушаване условията на превоза - 20,00лв.. При отказ да се заплати цената във влака, се съставя констативен протокол.

При забравен ръчен багаж в гарите или във влака се постъпва както следва:

  • по искане на пътника, гаровият (влаковият) персонал издирва багажа.
  • намереният багаж се предава срещу заплащане на цената, съответстваща на 1/2 билет за километричното разстояние.
  • за издирване на багажа, пътникът заплаща 2 лв.

В изпълнение на заповед РД-08-83/05.03.2008 г., издадена от министъра на транспорта, се забранява пушенето във всички категории пътнически влакове.

Глобите за пътници, които пушат във влаковете, са в размер на 20 (двадесет) лева.