Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често задаваните въпроси от пътници. Полезна информация за съхранение на багаж, пътуването и правилата в гарите и влаковете на БДЖ.

През летния сезон в гарите Варна и Бургас се приемат за съхранение вещи и предмети, които се допускат за превоз като ръчен багаж.

Работното време на гардероба в гара Бургас е: от 10:30-18:30, с обедна почивка от 12:00-12:30 ч.

Почивни дни - вторник и сряда.

За съхранение на ръчен багаж се заплаща: за брой и започнато денонощие -2,00лв.

Ръчен багаж със стойност над 50 лв./най -много до 200 лв./ се приема за съхранение с обявена стойност по преценка на клиента.

Багажите се съхраняват до 5 денонощия, по изключение до 30 денонощия, като след изтичане на този срок се считат за изоставени и се ликвидират.

Повече информация можете да получите в гарите и жп бюрата в страната.

Като ръчен багаж могат да се превозват до 3 броя зайчета, едно малко котенце или кученце, поставени в непромокаеми съдове, държани на скут или поставени на пода, само във второкласните вагони и при условие, че със своята миризма или шум не пречат на останалите пътници и никой от тях не се противопоставя.

При условие, че останалите пътници не са съгласни в купето да се превозват живи животни, собствениците им, заедно с животните пътуват на платформата на вагона.

Големите домашни, ловджийски и служебни кучета се превозват само на платформата на последния вагон. Кучетата трябва да са с поставен намордник и да имат ветеринарно свидетелство. За превоза им се заплаща ½ билет, втора класа за съответната категория влак.

Не се допуска превозът на животни в спални, кушет и ресторант вагони.

Във второкласните седящи вагони на всички категории влакове и в спалните и кушет вагони се допуска превозът на кучета-водачи и кучета-асистенти на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, обучени в специализирани училища, което се доказва със сертификат за преминато обучение /лична карта/, отличителна служебна екипировка и знаци.

!! Забележка: При извършване на планирани ремонтни дейности на железопътната инфраструктура, налагащи трансбордиране на пътници в определени участъци или по целия маршрут на влака, не се допуска превозът на големи кучета, както и превозът на домашни любимци като ръчен багаж.

Всеки пътник има право да превози при себе си безплатно до 30 кг ръчен багаж, който не пречи на останалите пътници, не замърсява вагоните и се побира безпрепятствено върху багажника над мястото което заема пътника.

Забранява се превоза като ръчен багаж на избухливи, запалителни, самозапалителни, отровни, разяждащи, зловонни, радиоактивни и други подобни предмети и вещества.

За превоз на ръчен багаж над допустимите норми, пътниците заплащат в двоен размер обезщетението за нарушаване условията на превоза - 20,35 лв.. При отказ да се заплати цената във влака, се съставя констативен протокол.

При забравен ръчен багаж в гарите или във влака се постъпва както следва:

  • по искане на пътника, гаровият (влаковият) персонал издирва багажа.
  • намереният багаж се предава срещу заплащане на цената, съответстваща на 1/2 билет за километричното разстояние.
  • за издирване на багажа, пътникът заплаща 2 лв.

В изпълнение на заповед РД-08-83/05.03.2008 г., издадена от министъра на транспорта, се забранява пушенето във всички категории пътнически влакове.

Глобите за пътници, които пушат във влаковете, са в размер на 20,35 (двадесет лв и тридесет и пет ст).