Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването на информация относно услугата както преди, така и по време на пътуването.

ИНФОРМАЦИЯ

за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт

На 3-ти декември 2009 г. влезе в сила Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Целта на този регламент е да се гарантират правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, както и да се подобрят качеството и ефктивността на услугите за железопътен превоз на пътници.

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването на информация относно услугата както преди, така и по време на пътуването.

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД предоставят информация на своите клиенти под формата на брошури и указания, информационни табла и обяви, поставени на видно място до местата за продажба на превозни документи, както и на своята интернет страница.

При промяна в разписанието на влаковете или при назначаване на допълнителни влакове и вагони за празнични и предпразнични дни "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД своевременно уведомяват обществеността чрез медиите.

Във влаковете информацията се предоставя от превозния персонал или чрез звукова уредба, където съществува такава техническа възможност.

Железопътните предприятия и продавачите на билети предлагат, при наличие на такива, билети, директни билети и резервации.

Преди започване на пътуването пътникът е длъжен да се снабди с превозен документ (билет или абонаментна карта), който се представя при проверка във влака. Превозният документ е доказателство, до доказване на противното, за сключването и съдържанието на договора за превоз, в чиято цена е включена и застраховка на отговорността на превозвача.

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД осигуряват продажбата на превозни документи в железопътните гари и бюра. В случаите, когато на дадена гара за заминаване няма билетно гише за продажба на билети, пътниците се снабдяват с такива във влака.

Железопътните предприятия дават възможност на пътниците да превозват велосипеди във влака, евентуално срещу заплащане, ако велосипедите са лесно преносими и това не се отразява неблагоприятно на съответната железопътна услуга, и подвижният железопътен състав позволява това.

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД предоставят възможност за превозване на велосипеди във влакове, в съставите на които има вагони с отделение за превоз на велосипеди или фургони, на платформата в последния вагон на другите влакове или в електрическите и дизеловите мотрисни влакове.

Обезщетяване на пътниците в случай на закъснение, пропуснати връзки и отмяна на влак, за което носи отговорност железопътното предприятие

Възстановяване на средства и пренасочване


В случаите, в които се очаква закъснението при пристигането в гарата цел на пътуването да превишава 60 минути, пътникът има правото:
- да се откаже от пътуването и да получи обратно пълната стойност на билета;
- ако пътуването вече е започнало, да се откаже от част от пътуването и да се върне обратно в началната гара, като получи обратно сумата за неосъществената част или части от пътуването и за вече осъществената част или части, ако пътуването е ненужно от гледна точка на първоначалния план за пътуване на пътника;
- на продължаване или пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение при първа възможност;
- на продължаване или пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение на по-късна, удобна за пътника дата.

Обезщетяване на стойността на билета

При пътуване в международно съобщение и ако то се осъществява изцяло на територията на страни членки на ЕС, пътникът може да иска обезщетение за закъснения от железопътното предприятие, ако му предстои закъснение между мястото на тръгване и местоназначението, посочени в билета. Минималната сума, която може да се изплати като обезщетение е равностойността на 4.00 евро и се заплаща за закъснение, както следва:

а) 25 % от цената на билета за закъснение от 60 до 119 минути;

б) 50 % от цената на билета за закъснение, равно на или превишаващо 120 минути.

Пътникът няма право на обезщетение, ако е бил информиран за закъснението преди закупуване на билета или ако закъснението, дължащо се на продължаване с друг превоз или пренасочване, е по-малко от 60 минути.

Услугите за железопътен превоз на пътници следва да се ползват от гражданите като цяло. Лицата с увреждания и лицата с ограничена подвижност имат същото право на свободно движение, свобода на избор и недискриминация като останалите граждани.

Транспортно обслужване на лица с ограничена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна, както и чрез гишетата "Информация" в железопътните гари Плевен, Червен бряг, Горна Оряховица, Ямбол и Шумен. В тези гари или на посочените на интернет сайта на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД телефони се приемат заявки за организиране на превоза. Сроковете за подаване на заявката са следните:
- За извършване на превозната услуга в страната – минимум 24 часа преди пътуването;
- За извършване на превозната услуга в чужбина или при необходимост от ползване на комбиниран транспорт "влак – автомобил"- минимум 48 часа преди пътуването.

Лица с ограничена подвижност могат да пътуват на територията на страната в определени влакове, в които са включени специализирани вагони с обособени места за лица, придвижващи се с инвалидни колички и техните придружители. Във вагоните има изградени санитарни възли, отговарящи на международните стандарти.

Тази категория пътници могат безпроблемно да ползват и дизеловите и електрическите мотриси "Дезиро", които се движат по различни маршрути в страната. Всяка мотриса е оборудвана с подвижна сгъваема платформа за обслужване на лица с намалена подвижност. При пътуване с тези влакове не е необходима предварителна заявка. Обслужването на лицата с намалена подвижност при качване и слизане от влака се извършва от превозния персонал.

Как може да се получи обезщетение?

За да е валидно искането за обезщетение е необходимо да се подаде писмено заявление за обезщетение и възстановяване на сума при закъснение на влак. Заявлението, заедно с оригиналите на билетите и потвърждение за закъснението се изпращат на адрес: "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, отдел КСППДМР, ул. "Заводска" № 1, София-1202. Приемането на заявление не означава автоматично потвърждение на обезщетението.

Правно основание

Правата на пътника са основават на Единни правила за договора за международен превоз на пътници с железопътен транспорт (CIV), на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците използващи железопътен транспорт, на Общите условия за превоз GCC-CIV/ PRR, на Наредба 43/2001 за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки и на Тарифата за превоз на пътници, багажи и колетни пратки във вътрешно съобщение на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2021

pdf, 354 KB

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2020

pdf, 287 KB

Минимални стандарти за качество на почистването, хигиенното екипиране и климата на подвижния състав в „БДЖ-ПП” ЕООД

pdf, 382 KB

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2019

pdf, 403 KB

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2018

pdf, 4.3 MB

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2017
pdf, 579 KB

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2016
pdf, 683 KB

Наредба 43
pdf, 211 KB

Регламент (ЕО) 1371
pdf, 210 KB

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2015
pdf, 370 KB

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2014
pdf, 354 KB

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2013
pdf, 339 KB

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2012
pdf, 389 KB

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2011
pdf, 292 KB

Доклад за качество на извършваните превозни услуги 2010
pdf, 298 KB