Информация и контакти


Център за професионално обучение (ЦПО) е структурно поделение на "БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. С притежаваната Лицензия № 2020121534, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение, ЦПО провежда професионално обучение на работниците и служителите в дружествата от холдинговата група - „Холдинг БДЖ“ ЕАД, „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Центърът осъществява и професионални обучения на лица и организации извън системата на железницата.

Директор Поделение „ЦПО“ - Христо Илиев Илиев,
телефон за връзка: 0889 099439

„Главен експерт, професионално обучение“ – Борислава Душкова Алексиева,
телефон за връзка: 0884 605498

„Старши експерт, административни дейности“ – Милена Пенчева Мирчева,
телефон за връзка: 0884 706044


Информация за провежданите и предстоящите курсове може да получите на тел. 0884 706044

Център за професионално обучение (ЦПО) във Фейсбук


Моля, изпращайте попълненото заявление, на e-mail: cpo@bdz.bg или по пощата, на адрес: гр. София п.к. 1220, ул. „Стефансон“ № 1, за Център за професионално обучение към „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.