Информация и контакти


Център за професионално обучение (ЦПО) е структурно поделение на "БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД. С притежаваната Лицензия № 2020121534, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение, ЦПО провежда професионално обучение на работниците и служителите в дружествата от холдинговата група - „Холдинг БДЖ“ ЕАД, „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Центърът осъществява и професионални обучения на лица и организации извън системата на железницата.

Директор Поделение „ЦПО“ - Христо Илиев Илиев,
телефон за връзка: 0889 099439

„Главен експерт, професионално обучение“ – Борислава Душкова Алексиева,
телефон за връзка: 0884 605498

„Старши експерт, административни дейности“ – Милена Пенчева Мирчева,
телефон за връзка: 0884 706044


Информация за провежданите и предстоящите курсове може да получите на тел. 0884 706044

Център за професионално обучение (ЦПО) във Фейсбук


Oт 04.02.2021 г. ще могат да се провеждат обучения "присъствена форма". В тази връзка ЦПО на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, планира да стартира следните обучения през месец февруари:

Кондуктор-маневрен стрелочник от 08.02.2021 г. в Горна Оряховица;

Кондуктор-маневрен стрелочник от 15.02.2021 г. в София;

Билетен касиер от 22.02.2021 г. в София.

Поради големия интерес и ограничения брой обучаеми в един курс, ще проведем няколко последователни курса. Всички депозирани заявления за обучения ще бъдат изпълнени.

Моля, всички, които нямат подадено заявление, да го направят на адрес cpo@bdz.bg, по приложения образец!

Продължаваме и регулярно провеждане на обучения за Локомотивите Сименс Смартрон.

Моля, изпращайте попълненото заявление, на e-mail: cpo@bdz.bg или по пощата, на адрес: гр. София п.к. 1220, ул. „Стефансон“ № 1, за Център за професионално обучение към „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД.