Interrail

КАКВО Е INTERRAIL ?

Interrail е билет за многократно пътуване с влак (и някои фериботи) в 33 страни на Европа.

Всички билети Interrail Pass, с изключение на "непрекъснатите" Interrail Global Pass, са "гъвкави" билети, които дават правото на притежателя си на определен брой дни пътуване за един определен общ период от време. Непрекъснатият пас дава право на ежедневно пътуване за определен период на валидност на пропуска.

ВИЕ ИЗБИРАТЕ INTERRAIL

Защото пътувате сигурно, гъвкаво и комфортно по железниците из цяла Европа без ограничения.

Защото можете да ползвате неограничен брой смени на влакове, както и неограничено разстояние в определен валидностен срок и по този начин да спестите пари.

Защото можете да спестите разходи за преспиване в хотел, ползвайки нощен влак, или да си изберете бързо пътуване с някои от високоскоростните влакове като TGV, ICE или AVE, които се движат с над 250 км/ч.

Защото намаленията по Interrail са подходящи при пътуване в Европа на екскурзия, при контакти с приятели или за бизнес срещи, когато се налага да посетите повече места.

Защото Interrail е един от най-лесните начини за младежите да контактуват свободно и да разширяват своите хоризонти.

Офертата се състои от две основни категории:

Билетите Interrail Pass се предлагат за:

  • Възрастни
  • Младежи под 28 години
  • Деца
  • Сеньор

Interrail Pass дават право на притежателите на намаление на цените по линиите на някои компании нетранспортни организации, изброени в Rail Planner App


Важно!

Interrail картата е персонална и се издава при представяне на документ за самоличност.

Допълнителна информация, относно цени на билети Interrail Pass, валидност на пасовете, разписания на влакове и резервации - офисите за международно билетоиздаване.