Електромонтьор, подвижен железопътен състав, I степен

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият

лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с

повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен

опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат

длъжността: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ, I СТЕПЕН

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Извършване на планов и ремонт по необходимост на тягов подвижен състав: тягови двигатели,

тягови трансформатори, авто-трансформаторни превключватели, реактори, спомагателни ел. машини

и други ел. машини, апарати и ел. вериги

Прави преглед на реверсивните и груповите превключватели, междинните клемни табла на тяговите

двигатели

Осъществява преглед на чистота на високоволтовата камера

Извършва преглед на мощностния включвател на превключвателя на трансформатора

Отстранява възникнали повреди

ИЗИСКВАНИЯ

Средно-професионално образование – за I-ва степен, средно – за II-ра и III-та степен

Квалификация - "Електромонтьор"

Професионален опит: 5 години за I-ва степен, до 3 години за II-ра степен, не се изисква за III-та

степен

Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

Умение за работа самостоятелно и в екип

МЯСТО НА РАБОТА

Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, Локомотивно депо Горна Оряховица, „Ремонт

на ТПС” Горна Оряховица

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография

със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция

„Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес:

гр. Горна Оряховица 5120, ул. ”Цар Освободител” № 112 А за Поделение за пътнически превози

Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са

лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически

превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и

използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.