Намаления при пътуване на служители от фирми и организации

Новата тарифна оферта на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД е насочена основно към фирми и организации. Офертата дава възможност да се ползва намаление от 10 % при закупуване на минимум 20 абонаментни карти за пътуване с влак. По този начин работодателите ще могат да осигурят по-изгодни ценови условия за пътуване на своите служители, които всекидневно ползват влак до работното си място.

Новото тарифно предложение на железопътния превозвач дава възможност на клиентите да пътуват при значително по-ниски цени. Като конкретен пример може да се посочи фактът, че при пътуване с едномесечна абонаментна карта, заявена от конкретен работодател при 10 % намаление, цената на едно пътуване реално е над 2 пъти по-ниска от цената на редовно закупен билет по същия маршрут на пътуване. При закупуване на тримесечна абонаментна карта, цената на всяко пътуване е още по-ниска.

В допълнение към изгодните тарифни условия, ползването на абонаментни карти спестява и време на клиентите, тъй като не е необходимо преди всяко пътуване да се закупува превозен документ.

За да могат да се възползват от новата оферта за 10 %-тно намаление, собствениците на фирми трябва да подадат заявка за издаване на минимум двадесет абонаментни карти. В заявката е необходимо да се посочи маршрутът на пътуване и срокът на валидност на картите. Такива заявки могат да се подават във всички железопътни бюра и гари, в които се издават абонаментни карти.