Машинен оператор, металорежещи машини I степен

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

МАШИНЕН ОПЕРАТОР, МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ I СТЕПЕН

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Подготовка за експлоатация и настройване на универсални и специализирани металорежещи машини

Извършване на проверки и престъргване на колооси за освидетелстване и профилиране на бандажи

Изработване на струг по предоставени чертежи, скици или модели на части и детайли за възли и агрегати на локомотивите и оборудването

Нарязване с нож, метчик и флашка резби

Пробиване и разстъргване отвори

Обработване на външни, вътрешни, фасонни повърхнини със сложна конфигурация и на трудно достъпни за обработка и измерване места

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно образование

Професионална квалификация:„Студена обработка на металите”

Професионален опит: минимум 5 години

Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

Умение за работа самостоятелно и в екип

Организираност и точност

МЯСТО НА РАБОТА

Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, Локомотивно депо Горна Оряховица

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул. ”Цар Освободител” № 112 А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.