Декларация за политиката по качество, околна среда и ЗБУТ на ръководството на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД е железопътен превозвач със 130 годишна история. Извършва експлоатация на подвижен железопътен състав и управление на безопасността на превозите.

Мисията на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД е да предлага качествена, комфортна и безопасна транспортна услуга. Да поддържа и ремонтира подвижния железопътен състав в съответствие с всички изисквания за безопасност и надеждност чрез ефикасно мениджърско управление, основано на лидерството и прилагане на системен подход към процесите за управление.