Отмяна на ПВ № 18202 Пловдив - Пещера. Пътниците ще бъдат превозвани с автобуси.

Пътническият влак   № 18202 по направление Пловдив - Пещера, заминаващ по разписание в 06:15 ч. от гара Пловдив, се отменя по технически причини. Пътниците ще бъдат превозени с автобуси.