Отмяна на ПВ № 40154 Момчилград-Пловдив, в участъка Момчилград - Кърджали

Пътническият влак № 40154 по направление Момчилград -Подкова , заминаващ по разписание 17:05ч. се отменя в участъка Момчилград - Кърджали по технически причини. Пътниците ще бъдат превозени с автобуси.