Отмяна на ПВ №70171 Лом - Мездра, в участъка Брусарци - Мездра

Пътническият влак №70171 Лом- Мездра заминаващ от гара Лом в 11:10ч. се отменя в участъка Брусарци - Мездра. Пътниците се пренасочват към следващи влакове.