Отмяна на КПВ 30230 Зимница - Сливен и КПВ 30231 Сливен - Зимница

Поради липса на локомотив се отменят:
Пътнически влак № 30230 Зимница - Сливен
Пътнически влак № 30231 Сливен -Зимница
Пътниците от отменените влакове ще бъдат превозени с автобус.

КПВ 30230
Зимница (10:30) - Сливен (10:52)
КПВ 30231
Сливен (17:10) - Зимница (17:33)