Харта на пътнически железопътни услуги

Хартата се позовава на водещите европейски принципи при извършването на превоз на пътници с железопътен транспорт с цел повишаване стандартите за качество на предлаганите услуги на клиентите. В обхвата ѝ влизат всички услуги, предлагани от превозвача.