Престой на ПВ №23203 Черквица - Плевен

Пътническият влак №23203  по направление Черквица - Плевен, пристигащ в гара Плевен в 09:18ч. престоява  на гара Божурица поради инцидент с неправомерно пресичане на железопътната линия.