Престой на МБВ 465 Горна Оряховица-Димитровград

Международният бърз влак № 465 Горна Оряховица-Димитровград престоява в гара Дряново поради повреда на локомотива.

МБВ 465
Горна Оряховица (17:30) - Димитровград (21:56)