Престой на ПВ 80114 Стара Загора - Пловдив

Пътническият влак № 80114 Стара Загора-Пловдив престоява в началната гара на движение гара Стара Загора поради изчакване на пътници за осъществяване на връзка.

ПВ 80114
Стара Загора (17:50) - Пловдив (20:04)