Работник, ремонт на подвижен железопътен състав, шлосер I степен

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността: РАБОТНИК, РЕМОНТ НА ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ, ШЛОСЕР I СТЕПЕН

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Извършва демонтаж, ремонт и монтаж на вагонни части при ремонта на вагоните

Извършва шлосерски операции по поддръжка и ремонт на вагоните

Изпитва, регулира и предава агрегати и възли след ремонт

Установява и отстранява технически повреди по вагоните

Извършва балансировка и оразмеряване на вагоните

Изпълнява дейности по изработване на резервни части

ИЗИСКВАНИЯ

Средно-професионално образование – за I-ва степен, средно – за II-ра и III-та степен

Професионален опит: 5 години за I-ва степен, до 3 години за II-ра степен, не се изисква за III-та степен

Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

Умение за работа самостоятелно и в екип

МЯСТО НА РАБОТА

Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, Вагонно депо Горна Оряховица, Вагонно-ревизорски участък Русе или Ремонтен цех Русе

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул. ”Цар Освободител” № 112 А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.