Техник-механик, ревизор на вагони

Свободни позиции в Пловдив, Бургас, Стара Загора, Септември и Карлово

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ТЕХНИК-МЕХАНИК, РЕВИЗОР НА ВАГОНИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Извършва технически преглед на пристигащите, композираните, преминаващите и заминаващите влакове

Осигурява спазване на плана за композиране на Графика за движение на влаковете

Прави подготовка и извършва проби на автоматични влакови спирачки, като издава документ за това

Открива липси и повреди по вагоните

Участва в безотцепъчния ремонт на повредените вагони и контролира качеството на ремонта

Осъществява контрол за почистването и екипирането на пътническите вагони, изправното им осветление, отопление, вентилация

Прикачва връзките между локомотива и първия вагон на заминаващите влакове

Осъществява контрол за състоянието на връзките между вагоните на влаковите състави

МЕСТОРАБОТА

Пловдив / Бургас / Стара Загора / Септември / Карлово

ИЗИСКВАНИЯ

Средно образование

Правоспособност – „Ревизор вагони” (задължително)

Трудов стаж - не се изисква

Да притежава висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

Умение за работа в екип и способност да изпълнява задълженията си в екстремни ситуации

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адреси: гр. Пловдив 4002, бул. "Васил Априлов" № 3, за Поделение за пътнически превози Пловдив, отдел "Човешки ресурси"; гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" № 3 за Централно управление на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, дирекция "Човешки ресурси" като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.