Въведени ограничения за достъп до сайта на БДЖ

Достъпът до официалния сайт на БДЖ (www.bdz.bg) е ограничен за определени IP адреси. Причината за ограниченията са установени опити за организирани злонамерени атаки от блокираните адреси.

В момента се извършва анализ и преценка на риска с цел да се ограничи до минимум броя на блокираните IP адреси.

БДЖ се извинява на своите клиенти за причиненото им неудобство. От дружеството препоръчват на потребителите при затруднения с достъп до сайта да изпратят описание на проблема до официалната електронна поща на железопътния превозвач (bdz@bdz.bg) с цел да бъдат предприети действия за отстраняване на въведените ограничения.