Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Освен документите, необходими за тяхното издаване, се изисква и актуална снимка. Железопътните карти дават право на намаление във втори клас на бързите и пътнически влакове. При пътуване с бърз влак със задължителна резервация се заплаща разлика в цената на билета за по-високата категория на влака. Дубликат на изгубена, открадната или унищожена железопътна карта не се издава.

При вътрешни пътувания

"ДЕТЕ" - картата се издава на деца от 7 до 10 навършени години срещу удостоверение за раждане на детето и актуална снимка. Дава право на закупуване на билети с 50% намаление в първа и втора класа и абонаментни карти с 50% намаление във вътрешно съобщение. Цената на картата е 1 лв. и е с валидностен срок една година или до датата на навършване на 10-годишна възраст на детето през съответната година.

"СЕМЕЙСТВО" - картата се издава на семейства с две и повече деца до 18 годишна възраст срещу лична карта на единия родител, актуална снимка и удостоверение за раждане на децата. Картата дава право на закупуване на билети с 50% намаление за 2-ра класа на бързите и пътнически влакове, при условие, че пътуват минимум две от децата и единия родител, притежател на железопътната карта. Другият родител има право на 50% намаление, когато пътува с титуляра на железопътната карта и децата. Ако другият родител желае да пътува само с децата е необходимо да се снабди с железопътна карта "Семейство" на свое име. Цената на картата е 1 лв. и е с валидностен срок една година или до датата на навършване на 18-годишна възраст на едно от децата през съответната година.

"ТПЛ" - картата се издава на трудно подвижни лица срещу удостоверение за инвалидност, актуална снимка и лична карта. Дава право на закупуване на билети за 2-ра класа на бързите и пътнически влакове и абонаментни карти с 50% намаление. Цената на картата е 1 лв. и е с валидностен срок една година, освен ако в удостоверението не е посочен по-кратък срок.

"МЛАДЕЖ" - картата се издава на младежи до 26 навършени години срещу лична карта и актуална снимка. Дава право на закупуване на билети с 50% намаление за 2-ра класа на бързите и пътнически влакове и абонаментни карти с 25% намаление. Цената на картата е 35.00 лв. и е с валидностен срок една година или до датата на навършване на 26-годишна възраст на притежателя през съответната година.

"КЛАСИК" - картата се издава на постоянните клиенти на БДЖ ЕАД срещу лична карта и актуална снимка. Дава право на закупуване на билети с 50% намаление за 2-ра класа на бързите и пътнически влакове и абонаментни карти с 25% намаление. Цената на картата е 60.00 лв. и е с валидностен срок една година от датата на издаване.

"УЧАЩ" - картата се издава на учащи под 26 години от всички категории училища и висши учебни заведения в страната или на територията на друга държава-член на Европейския съюз с редовно целогодишно дневно обучение, срещу представяне на уверение/удостоверение от учебното заведение и актуална снимка. Задължително изискване е уверението/удостоверението да е с оригинална заверка. Не се допуска издаване на жп карта "Учащ" срещу представяне на копие на този документ. В случай на предоставяне на уверение/удостоверение от учебно заведение от друга държава-член на Европейския съюз, същото задължително се придружава и с оригинален официален /или нотариално заверено копие/ превод на български език. Дава право на закупуване на билети и абонаментни карти с 50% намаление за 2-ра класа на бързите и пътнически влакове. Цената на картата е 1 лв. и е с валидностен срок от 1-ви септември на текущата година до 30-ти септември на следващата година, освен ако в уверението не е посочен по-кратък срок или до датата на навършване на 26-годишна възраст на притежателя.

При същите условия могат да се издават и други документи за намаление, единствено при наличие на сключен договор от превозвача с представителни организациина учащите под 26 г. възраст и/или с конкретни образователни институции.

"ВЪЗРАСТЕН" - картата се издава на граждани - жени над 61 години и 8 месеца и мъже над 64 години и 4 месеца от 2021 г., увеличавани ежегодно съгласно Кодекса за социално осигуряване за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, до достигане на 65 - годишна възраст и за жените и за мъжете. Издава се срещу лична карта (паспорт), предоставяне на разпореждане за получавана пенсия и актуална снимка. Картата е пожизнена.

Дава право на закупуване на билети и абонаментни карти с 50% намаление за 2-ри клас на бързите и пътнически влакове. Цената на картата е 1.00 лев.

Жп карта "Възрастен" се издава в градските жп бюра и във всички гари с компютърно билетоиздаване или общо 215 гари в цялата железопътна мрежа. За град София картите се издават на следните места: абонаментна каса в Централна гара София, билетни каси в гарите Подуяне, Искър, София-север, Курило, Захарна фабрика, Горна Баня и Банкя, както и в жп бюрото за международно билетоиздаване и туризъм при НДК и ул." Ген. Гурко" 5.

Пълна информация за условията за ползване на железопътни карти можете да намерите в "Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение".