Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение

Тарифата е разработена на основание Закона за железопътния транспорт и Наредба No 43 за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки. Тарифата определя условията и цените за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение. Тя е задължителна за всички, които по установения ред извършват или ползват превози срещу заплащане или безплатно при определени условия.