Railway bureaus and stations


Ticket offices, information desks at railway stations, international ticket offices.

Inside Bulgaria: 02 931 11 11
Outside Bulgaria: +359 2 931 11 11

Internal lines

АДРЕС ОФИС ТЕЛЕФОНИ РАБОТНО ВРЕМЕ
СОФИЯ Централна жп гара;
бул."Мария Луиза"№102
Информация 0889 754 814 04:30 - 00:30
Предварителни продажби
на билети и спални места
0884 193 758 07:30 - 19:00
Продажби на билети 0884 363 086 04:00 - 24:00
Продажби на абонаментни
и железопътни карти
0887 398 616 07:30 - 19:00
СОФИЯ НДК
пл."България"№1
Информация и продажби
на билети и спални места

0889 955 012
от понеделник до петък
07:30 - 12:00
12:30 - 18:00
СОФИЯ ул."Гурко"№5 Информация и продажби
на билети и спални места

(02) 865 98512

от понеделник до петък
09:00 - 13:00
13:30 - 17:15
ГОРНА БАНЯ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 845 07:00 - 19:00
ЗАХАРНА
ФАБРИКА
Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 398 548 04:15 - 22:45
ИСКЪР Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 259 653 05:00 - 23:00
ПОДУЯНЕ Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 398 599 05:00 - 23:00
СОФИЯ СЕВЕР Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 398 569 04:40 - 23:10
ВАРНА Жп гара;
пл."Славейков"№1
Информация (052) 630 444;
0884 279 160
06:00 - 22:00
Предварителни продажби
на билети и спални места
0888 003 261 07:00 - 19:15
Продажби на билети 0884 377 315 04:00 - 24:00
БУРГАС Жп гара;
бул."Иван Вазов"№1
Информация (056) 844 501;
0884 706 119

06:00 - 22:00

Предварителни продажби
на билети и спални места
0884 259 340

06:30-18:00

Продажби на билети (056) 844 501;
0884 706 119

05:30 - 22:30

ПЛОВДИВ Жп гара;
бул."Христо Ботев"№46
Информация (032) 632 720;
0882 988 460
01:00 - 03:20
04:20 - 00:00
Предварителни продажби
на билети и спални места
0884 706 061 08:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Продажби на билети (032) 632 720;
0882 988 460
01:00 - 03:20
04:20 - 24:00
РУСЕ Жп гара;
бул."Ал.Стамболийски"№1
Информация (082) 820 222;
0884 274 058
00:00 - 24:00
Предварителни продажби
на билети и спални места
0885 397 727 01:00 - 24:00
Продажби на билети (082) 820 222;
0884 274 058
00:00 - 24:00
РУСЕ
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА
Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 918 05:30 - 09:00
10:00 - 17:30

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Жп гара;
бул."Цар Освободител"№106
Информация и
продажби на билети
(0618) 261 18
0884 377 327
00:00 - 24:00
Районна пощенска станция,
ул."Георги Измирлиев"№6
Предварителни
продажби на билети
0884 405 946 08:00 - 16:45
СТАРА ЗАГОРА Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 398 435 00:00 - 24:00
ПЛЕВЕН Жп гара;
бул."Иван Миндиликов"№2
Информация и
продажби на билети
(064) 831 133;
0885 397 694
00:00 - 24:00
АСЕНОВГРАД Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 259 468 06:00 -21:00
АЙТОС Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 258 748 05:00 - 00:00
БАТАНОВЦИ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 259 276 05:00 - 22:00
БЕЛОВО Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 146 563 04:00 - 00:30
БЕЛОЗЕМ Жп гара Информация и
продажби на билети
0882 269 602 07:00 - 17:45
БЛАГОЕВГРАД Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 621 05:00 - 20:00
БРУСАРЦИ Жп гара Информация и
продажби на билети
0882 428 635 05:30 - 17:30
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Жп гара Информация и
продажби на билети
0885 397 701 06:00 - 20:10
ул."Ст.Стамболов"№19 Информация и
продажби на билети
0889 617 084 08:00 - 12:00
13:00 - 16:45
ВЕЛИНГРАД Жп гара Информация и
продажби на билети
0886 498 181 08:00 - 18:00
ВИДИН Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 819 05:00 - 19:00
21:00 - 21:45
ВЛАДО ТРИЧКОВ Жп гара Информация и
продажби на билети
0889 522 419 04:40 - 12:00
13:00 - 16:40
ВРАЦА Жп гара Информация и
продажби на билети
(092) 624 415;
0884 405 742
04:30 - 21:45
ГАБРОВО Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 981 06:45 - 19:25
ДАСКАЛОВО Жп спирка Информация и
продажби на билети
0884 259 186 04:00 - 22:30
ДИМИТРОВГРАД Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 258 350 07:00 - 21:00
22:00 - 01:00
04:00 - 07:00
ДОБРИЧ Жп гара Информация и
продажби на билети
(058) 603 078;
0884 363 047
05:00 - 11:30
12:00 - 16:00
16:30 - 22:00
ДРЯНОВО Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 405 985 07:00 - 19:00
ДУПНИЦА Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 623 04:15 - 22:15
ЕЛИН ПЕЛИН Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 583 04:30 - 23:45
ЗЕМЕН Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 259 610 07:00 - 11:00
12:00 - 13:00
14:00 - 19:00
ЗЛАТИЦА Жп гара Информация и
продажби на билети
0889 144 235 04:30 - 21:30
ЗВЕРИНО Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 259 762 04:00 - 21:00
ИХТИМАН Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 288 046 04:30 - 23:45
КАЗАНЛЪК Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 340 835 05:00 - 20:30
КАРЛОВО Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 281 489 02:30 - 22:00
КАРНОБАТ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 259 298 04:20 - 03:20
КОСТЕНЕЦ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 675 04:30 - 00:15
КРУМОВО Жп гара Информация и
продажби на билети
0882 268 539 07:00 - 18:00
КЮСТЕНДИЛ Жп гара Информация и продажби на билети 0884 405 627 04:15 - 18:15
КЪРДЖАЛИ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 257 832 06:30 - 10:00
12:30 - 18:00
ЛАКАТНИК Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 287 457 04:00 - 10:50
11:50 - 20:30
21:30 - 22:00
ЛЕВСКИ Жп гара Информация и
продажби на билети
0885 397 724 04:00 - 14:00
15:00 - 23:00
ЛОМ Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 398 610 04:30 - 21:30
ЛОВЕЧ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 743 05:30 - 17:30
МЕЗДРА Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 718;
0889 472 138
03:00 - 24:00
МЕТАЛ Жп спирка Информация и
продажби на билети
0884 259 615 04:00 - 22:30
МОНТАНА Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 798 06:00 - 20:00
НОВА ЗАГОРА Жп гара Информация и
продажби на билети
0889 908 275 05:10 - 21:00
ПАЗАРДЖИК Жп гара Информация и
продажби на билети
0889 366 739 05:15 - 01:00
ПАВЛИКЕНИ Жп гара Информация и
продажби на билети
0888 231 027 04:30 - 22:00
ПЕРНИК Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 398 437 04:00 - 24:00
ПЕРНИК РАЗПРЕД. Жп гара Информация и
продажби на билети
0888 410 583 04:00 -22:30
ПЕТРИЧ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 573 04:40 - 11:30
13:30 - 16:40
ПИРДОП Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 400 119 04:30 - 21:30
ПОПОВО Жп гара Информация и
продажби на билети
0882 284 868 03:00 - 10:00
11:00 - 21:30
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 968 от понеделник до събота
06:00 - 18:30
неделя
08:20 - 18:20
ПЪРВОМАЙ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 101 898 05:00 - 22:00
РАДОМИР Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 258 750 05:00 - 22:00
РОМАН Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 254 714 07:00 - 22:30
РАЗГРАД Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 916 07:00 - 13:00
15:00 - 18:30
САМУИЛ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 826 07:00 - 12:00
16:00 - 22:30
САНДАНСКИ Жп гара Информация и
продажби на билети
(0746) 322 35;
0884 405 612
07:00 - 11:30
14:00 - 19:00
СВИЛЕНГРАД Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 257 821

08:30 - 13:00
15:10 - 18:10
21:30 - 22:30
00:30 - 05:30

07:30-08:30

СВИЩОВ Жп гара Информация и
продажби на билети
(0631) 604 35;
0884 405 729
06:30 - 09:30
10:30 - 15:00
15:30 - 20:30
СВОГЕ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 894 04:00 - 24:00
СЕПТЕМВРИ Жп гара Информация и
продажби на билети
0889 370 982 03:00 - 24:00
СИЛИСТРА Жп гара Информация и
продажби на билети
0885 397 728 11:00 - 19:00
СЛИВЕН Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 101 923 07:45 - 12:30
13:30 - 22:00
00:00 - 01:30
03:30 - 07:45
СЛИВНИЦА Жп спирка Информация и
продажби на билети
0889 055 023 05:50 - 11:30
12:30 - 17:50
СТАМБОЛИЙСКИ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 406 185 03:00 - 23:30
СТРАЛДЖА Жп гара Информация и
продажби на билети
0882 269 301

06:30 - 13:00

14:00-15:15

СТРАЖИЦА Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 993 07:00 - 19:00
ТВЪРДИЦА Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 398 413 07:00 - 13:00
14:00 - 17:30
ТОМПСЪН Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 166 701 04:30 - 09:30
10:30 - 12:00
13:00 - 16:30
ТРЯВНА Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 976 08:00 - 19:00
ТУЛОВО Жп гара Информация и
продажби на билети
0882 272 916 07:40- 12:00
12:35 - 15:00
16:20 - 19:15
ТЪРГОВИЩЕ Жп гара Информация и
продажби на билети
0885 397 716 03:00 - 10:00
11:00 - 21:30
ФИЛИПОВО Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 259 418 07:00 - 18:30
ЦЕРОВО Жп гара Информация и
продажби на билети
0888 402 447 04:00 - 09:30
10:30 - 21:00
ЧЕРВЕН БРЯГ Жп гара Информация и
продажби на билети
0884 405 748 05:00 - 23:00
ЧИРПАН Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 398 197 04:30 - 22:00
ШУМЕН Жп гара Информация и
продажби на билети
(054) 860 155;
0889 072 691
07:00 - 10:30
11:30 - 17:10
18:10 - 19:00
Предварителни
продажби на билети
0884 279 304 04:00 - 24:00
ЯМБОЛ Жп гара Информация и
продажби на билети
0887 511 154

03:30 - 12:20

13:20 - 02:30

ул."Раковски"№3 Предварителни
продажби на билети
0884 406 163 08:30 - 12:30
13:00 - 16:30

International lines

АДРЕС ОФИС ТЕЛЕФОНИ РАБОТНО ВРЕМЕ
СОФИЯ Централна жп гара;
бул."Мария Луиза"№102
Информация и продажба
на билети межд.съобщ.

(02) 931 09 72

0889 074 581

06:30 - 18:15
СОФИЯ Централна жп гара;
бул."Мария Луиза"№102
Информация и продажба
на билети межд.съобщ. и
билети от резервационната
система на немските
железници (DB Bahn)
(02) 987 07 77

08:00 - 18:00

ВАРНА Жп гара;
пл."Славейков"№1
Информация и продажба
на билети межд.съобщ.
0887 944 770 08:30 - 12:30
13:00 - 16:30
БУРГАС Жп гара;
бул."Иван Вазов"№1
Информация и продажба
на билети межд.съобщ. и
билети от резервационната
система на немските
железници (DB Bahn)
0882 297 144 от понеделник до петък
08:00 - 12:00;
12:30 - 16:15
ПЛОВДИВ Жп гара;
бул."Христо Ботев"№46
Информация и продажба
на билети межд.съобщ.
0887 685 851 08:00 - 12:30
13:00 - 16:00
РУСЕ Жп гара;
бул."Ал.Стамболийски"№1
Информация и продажба
на билети межд.съобщ. и
билети от резервационната
система на немските
железници (DB Bahn)
(082) 828 016
0889 933 102
07:00 - 12:00;
12:30 - 19:00
ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Жп гара;
бул."Цар Освободител"№106
Информация и продажба
на билети межд.съобщ.
(0618) 644 76
0885 397 725
07:30 - 13:00;
13:30 - 19:00
СТАРА ЗАГОРА Жп гара Информация и продажба
на билети межд.съобщ.

0888 617 265

от понеделник до петък
08:00 - 12:00; 12:30 - 16:15
ВИДИН Жп гара Информация и продажба
на билети межд.съобщ.
0884 405 819 от понеделник до петък
08:00 - 17:00;
БЛАГОЕВГРАД Жп гара Информация и продажба
на билети межд.съобщ.
(073) 833 909

07:00 - 13:00;
13:30 - 19:00

работно време 09.01.2020 -31.01.2020

08:15 - 13:00;

13:30 - 20:15

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул."Стефан Стамболов" № 19
Информация и продажба
на билети межд.съобщ.
(062) 622 042 08:00 - 12:00;
13:00 - 16:45
ВРАЦА Жп гара Информация и продажба
на билети межд.съобщ.

0884 405 742
от понеделник до петък
06:15 - 10:30;
13:00 - 16:35