Вижте проекта на График за движение на влаковете през 2019 г.

Тази година мениджърският екип на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД изработи проект на График за движението на влаковете (разписание), максимално съобразен с мнението на клиентите, използващи железопътната услуга.

Националният железопътен превозвач има за цел да постигне конструктивен диалог и оптимални резултати за всички заинтересовани страни по отношение разработването на адекватни и ориентирани към потребностите на гражданите национални и регионални транспортни схеми.

Освен традиционните срещи, които се провеждат между железопътния превозвач, общинските и областни управи, ръководството на дружеството цели да постигне максимална информираност на обществеността относно бъдещото разписание на влаковете. Именно затова, е предоставена възможност на всеки гражданин своевременно да се запознае с проекта и да изкаже своето мнение за него.

Ръководството на компанията счита, че представянето на максимално качествена услуга чрез оптимален График за движение на влаковете е възможно само при изграждането на тесни партньорски отношения, отворен диалог, интензивна комуникация, добро взаимно разбиране и доверие, както и конкретни ангажименти от страна на дружеството.

Проектът на разписанието на влаковете може да намерите на интернет страницата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД - www.bdz.bg, както и в по-големите гари в страната.

Очакваме всички мнения и предложения в срок до 20 юли 2018 г. на следния адрес:

гр. София, 1080

ул. „Иван Вазов” № 3

Директор „Маркетинг и продажби”

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

електронна поща - signal@bdz.bg

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??