Аналитична отчетност на приходите и разходите за изпълнение на обществената услуга и цели на публичната политика към 30.06.2022г.