Аналитична отчетност на приходите и разходите за трето тримесечие на 2023г.

Аналитична отчетност на приходите и разходите за изпълнение на обществената услуга и цели на публичната политика за трето тримесечие на 2023г.