БДЖ прекрати процедурата за наем на локомотиви

С решение №18 / 26.10.2020г. на управителя и прокуриста на „ БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД се прекратява приключилата процедура: „Доставка чрез наемане на 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива плюс опция за доставка чрез наемане на допълнителни до 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива”.

До решението се стигна, след като избрания от комисията участник „ЮБЕКС – България” ЕООД не предостави в определения от законодателя и възложителя едномесечен срок необходимите за подписването на договора документи.

Предложените параметри от останалите двама участника в процедурата надвишават моментните финансови възможности на дружеството.

На този етап не се предвижда рестартиране на процедурата, с оглед изготвянето на бюджета на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за следващата година, като се анализират възможностите в него да бъдат включени, както наем, така и закупуване на нови електрически магистрални локомотиви за дружеството.