Четири професионални гимназии откриха учебната година с нови жп паралелки

Представители на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД приветстваха началото на учебната година в четири професионални гимназии в страната, които стартират с нови специализирани паралелки по жп транспорт с дуална форма на обучение. Това са Професионална гимназия „Васил Левски“ в гр. Мездра, Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Горна Оряховица, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника в гр. София и Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване в гр. Русе.

Тази учебна година новите паралелки ще се обучават по професията „Монтьор по железопътна техника“ със специалност „Локомотиви и вагони“. Този прием вече се превърна в традиционен за четирите професионални гимназии, като гимназията в Мездра стартира с нова паралелка по специалността вече за шеста поредна година.

Възпитаниците от първата жп паралелка в професионалната гимназия в Мездра, които се обучаваха по специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник”, бяха първите абитуриенти в дуалната форма на обучение през изминалата учебна година. През новата учебна година гимназията очаква и първите завършили професията „Техник по железопътна техника“ със специалност „Локомотиви и вагони“, които са назначени на трудови договори в локомотивно депо Мездра като част от втория етап на образованието им в дуалната форма на обучение. Първите абитуриенти в дуална форма на обучение се очакват и в професионалната гимназия по железопътен транспорт в Горна Оряховица. Всичко това е сигурен знак, че съвместният проект „Заедно напред“ между „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и учебните заведения работи успешно и вече дава своите резултати.

Осигуряването на качествено обучение на своите служители и създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на ръководството на БДЖ. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на националния железопътен превозвач като бъдещ потенциален работодател.