Депомайстор, машинист, локомотивен

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ДЕПОМАЙСТОР, МАШИНИСТ, ЛОКОМОТИВЕН в Поделение за пътнически превози София, Локомотивно депо София

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Обезпечава технически изправни локомотиви и локомотивни бригади за влакова и маневрена дейност

Съгласува графика за оборота на локомотивите и денонощното разписание

Следи за ефективното използване и опазване на локомотивите

Ръководи локомотивните бригади

Провежда задължителен инструктаж на локомотивните бригади и ги запознава с всички окръжни заповеди и разпореждания, отнасящи се до безопасността на труда и движението на влаковете

Предава локомотивите за експлоатация през контролните постове

Непрекъснато се информира от локомотивния и влаков диспечер за движението на влаковете с оглед да регламентира работното време на локомотивните бригади до 12 часа

Ежедневно на всяко дежурство проверява годността и бодростта на локомотивните бригади и дали притежават необходимите документи

При възникнали произшествия, инциденти, аварии и катастрофи, свързани с графика на движението на влаковете и такива в района на депото по възможен най-бърз начин уведомява ръководството

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно образование или по-високо

Правоспособност: „Локомотивен машинист”, придобита в лицензирана обучаваща институция

Квалификация: „Инструктор/Депомайстор”

Трудов опит: 5 години работа I-во лице, като локомотивен машинист

Поведенчески характеристики – комуникативност, умение за работа в екип, физически и психически здрав.Висока степен на отговорност и дисциплинираност

Организираност и точност

Способност да умее да ръководи и контролира цялостната работа на локомотивната бригада

Умение за работа самостоятелно и в екип

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1202, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.