Електромонтьор, подвижен железопътен състав, шлосер I степен

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ, ШЛОСЕР I СТЕПЕН

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Осигурява изправна работа на ел. осветителната, отоплителната и охладителната уредби на пътническите вагони

Извършва демонтаж, ремонт и монтаж на възли и детайли на вагоните

Открива и отстранява повреди по ел. отоплителната, осветителната и охладителната уредби на пътническите вагони

Извършва ремонти по ходовата част на вагоните, както и поддръжка по вътрешността на пътническите вагони

Извършва изпитване, регулиране и предаване на агрегатите и възлите по време и след ремонт

ИЗИСКВАНИЯ

Средно-професионално образование, Правоспособност "Електротехник"

Професионален опит: 5 години

Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

МЯСТО НА РАБОТА

Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, Вагонно депо Горна Оряховица, Вагонно-ревизорски участък Русе

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул. ”Цар Освободител” № 112 А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.