Вътрешни правила за организацията и реда за достъп до обществена информация в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

Вътрешни правила за организацията и реда за разглеждане на искания за достъп до обществена информация в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД