Главен експерт, организация на атракционни пътувания

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорeн и мотивиран специалист, който да заеме длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА АТРАКЦИОННИ ПЪТУВАНИЯ в Централно управление.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Подготвяне и осъществяване на рекламни и информационни кампании, участване в подготовката и издаването на рекламните и информационни материали на дружеството по повод организиране на атракционни и специални пътувания

Проучване на възможности, установяване на контакти и договорни отношения с партньори (държавни, общински, научни и културни структури, корпоративни и медийни) по организацията и провеждането на атракционни влакове за популяризиране на железопътния транспорт и дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Следене за опазването и съхранението на музейните и ретро експонати на дружеството

Предлагане на рекламирането на различни видове услуги, продукти и оферти, относно провеждането на атракционни пътувания

Планиране на различни видове инициативи за повишаване на рейтинга на ,,БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

Участие в проекти, инициативи, мероприятия и ретро пътувания, целящи популяризиране на доброто име на дружеството

Изготвяне на оферти, планове, договори и други документи свързани с провеждането на атракционни и специални пътувания

Поддържане на връзки с клиенти, организации и фирми, относно провеждането на атракционни превози

Участие в провеждането на атракционни превози

Разработване на нови правила, предлагане на цени и стратегии за повишаване на приходите от атракционни и специални влакове

ИЗИСКВАНИЯ

Образование: висше образование в областта на маркетинга, ОКС „Магистър”, специалност „Маркетинг” или друга сходна

Професионален опит: минимум 5 /пет/ години в областта на маркетинга

Личностни качества:

- Високо чувство за лична отговорност, лоялност, способност да прилага идеи на практика

- Способност да планира работата си, ефективно да изпълнява задачите, ориентиран към срокове и постигане не резултати

Професионални компетенции:

- Много добри комуникативни умения

- Отлични презентационни умения

- Владеене на английски език

- Умения за работа с клиенти

- Отлично владеене на MS Office, Internet

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, дирекция "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.