Методика за определяне на цените на извършваните услуги - техническо обслужване и ремонт на подвижен железопътен състав

Методика за определяне на цените на извършваните услуги - техническо обслужване и ремонт на подвижен железопътен състав в депата на дружествата на "Холдинг БДЖ" ЕАД Група