Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с увреждания и лица със затруднение в придвижването

Пътуване на кучета като придружители на хора с увреждания

  • Кучета-водачи и кучета-асистенти на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност са кучета, обучени в специализирани училища, което се доказва със сертификат за преминато обучение /лична карта/, отличителна служебна екипировка и знаци.
  • Всяко куче задължително притежава намордник, твърд повод, ветеринарно медицински паспорт и лична карта.
  • Kогато пътуват като придружители на хора с увреждания и отговярящи на горните условия, кучетата имат право на безплатен превоз във всички категории и класове влакове.
  • При пътуване в седящ вагон първи клас, пътникът заплаща и редовна разлика II – I клас.
  • При пътуване в спален вагон, ако лицето с увреждане пътува само с придружител куче-водач, задължително заема самостоятелна кабина „Бизнес класа”, като заплаща и редовна разлика II – I клас;
  • Кучето – водач пътува безплатно.